fbpx

KALENDARZ

Branżowej Szkoły Wielozawodowej I Stopnia w Nowym Sączu

obowiązujący

w roku szkolnego 2018/2019

 

31 sierpnia 2018 r.  – organizacyjne spotkanie z uczniami oddziałów pierwszych.

03 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego.

21 września 2018 r. – spotkanie robocze z pracodawcami.

31 stycznia 2019 r.  – zakończenie okresu I.

21 czerwca 2019 r.  – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

  1. Ze względu na święta, przerwy świąteczne i ferie:

– 01 listopada 2018 r. (czwartek)     – Wszystkich Świętych,

23 31 grudnia 2018 r.                zimowa przerwa świąteczna,

– 01 stycznia 2019 r.                        – Nowy rok

14 – 27 stycznia 2019 r.                – ferie zimowe,

18 – 23 kwietnia 2019 r.              – wiosenna przerwa świąteczna,

– 01 maja 2019 r. (środa)                – Międzynarodowe Święto Pracy,

– 03 maja 2019 r.(piątek)                 – Święto Konstytucji 3 Maja

– 20 czerwca 2019 r.(czwartek)        – Boże Ciało,

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r  – ferie letnie;

  1. Dodatkowe dni wolne:

– 02 listopada 2018 r (piątek)       – po Wszystkich Świętych,

– 10 stycznia 2019 r.(czwartek)       – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

– 02 maja 2019 r.(czwartek)         – przed Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– 18 czerwca 2019 r.(wtorek)          – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

(prawnymi opiekunami)

 

27 i 28 września 2018 r. – zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas pierwszych z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,

a w pozostałych przypomnienie fragmentów. W klasach trzecich przekazanie informacji związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

29 i 30 listopada 2018 r. – poinformowanie rodziców(prawnych opiekunów) o postępach w nauce oraz przekazanie informacji na temat organizacji oddziału.

30 i 31 stycznia 2019 r.  – przekazanie wyników klasyfikacji oraz analiza postępów w

I półroczu.

16 i 17 maja 2019 r.        – poinformowanie rodziców(prawnych opiekunów) o postępach w nauce oraz przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania.

 

TERMINY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Lp. Oddział Zawód Termin kursu Uwagi
I okres II okres
1 IA Fryzjer 514101,

Kucharz 512001,

Sprzedawca 522301,

15 – 20.10.2018 r.

12 – 17.11.2018 r.

18 – 23.02.2019 r.

11 – 16.03.2019 r.

2 IB Mechanik poj. sam.723103,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie 712905

3 IIA Fryzjer 514101,

Kucharz 512001,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie 712905

22 – 27.10.2018 r.

19 – 24.11.2018 r.

25.02 – 02.03.2019 r.

18 – 23.03.2019 r.

4 IIB Sprzedawca 522301.

Mechanik poj. sam.723103,

Tapicer 753402.

5 IIIA Fryzjer 514101,

Kucharz 512001.

05 – 10.11.2018 r.

28.11 – 01.12.2018 r.

04 – 09.03.2019 r.

25 – 30.03.2019 r.

6 IIIB Sprzedawca 522301,

Mechanik poj. sam.723103,

Tapicer 753402.

(teoretycznego)

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH

ROCZNYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

 

Do dnia 10 maja 2019 r. nauczyciele ustalają i wpisują proponowane oceny roczne

w skrócie (odpowiednia rubryka) w dzienniku lekcyjnym i równocześnie informują uczniów zagrożonych oceną:

niedostatecznąprowadzący poszczególne zajęć edukacyjne,

naganną zachowaniawychowawcy oddziałów.

 

INFORMACJE O OCENACH

Z KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

(praktycznego)

 

Pracodawcy ustalają uczniom i przekazują wychowawcom oddziałów do dnia:

– 11 stycznia 2019 r. – okresowe oceny klasyfikacyjne;

– 10 czerwca 2019 r. – roczne oceny klasyfikacyjne.

 

Nowy Sącz, dn. 30 sierpnia 2018 r.

Facebook